ISSN 1233-2356


Acta Chromatographica

An International Journal Abstracted in Chemical Abstracts
and covered by the ISI products Science Citation Index - Expanded (SCIE),
including the Web of Science (WoS),
and the Chemistry Citation Index (CCI) and Research Alert


IF = 1.109 (2006)

Co-Editors
T. Kowalska (Katowice, Poland)         M. Sajewicz (Katowice, Poland)

Language Editor
I. Davies (Cambridge, UK)

Technical Editor
K. Ciążyńska-Halarewicz (Katowice, Poland)


Editorial Board
D. Agbaba (Belgrade, Serbia)         A. Mohammad (Aligarh, India)
J. Bojarski (Kraków, Poland)         G. Morlock (Hohenheim, Germany)
M. Daszykowski (Katowice, Poland)         J. Namieśnik (Gdańsk, Poland)
T. H. Dzido (Lublin, Poland)         J. Nawrocki (Poznań, Poland)
F. Geiss (Ispra, Italy)         D. Nurok (Indianapolis, IN, USA)
B. Głód (Warszawa, Poland)         J. K. Różyło (Lublin, Poland)
A. Grochowalski (Kraków, Poland)         J. Sherma (Easton, PA, USA)
G. Grynkiewicz (Warszawa, Poland)         E. Soczewiński (Lublin, Poland)
K. Héberger (Budapest, Hungary)         A. Stołyhwo (Warszawa, Poland)
F. M. Helmy (Dover, DE, USA)         W. Szczepaniak (Poznań, Poland)
K. Jinno (Toyohashi, Japan)         K. Tanaka (Aichi, Japan)
K. Kaczmarski (Rzeszów, Poland)         Y. Vander Heyden (Brussels, Belgium)
H. Kalász (Budapest, Hungary)         A. Voelkel (Poznań, Poland)
R. Kaliszan (Gdańsk, Poland)         M. Waksmundzka-Hajnos (Lublin, Poland)
P. Kuś (Katowice, Poland)         B. Walczak (Katowice, Poland)
J. Lasa (Kraków, Poland)         W. Wasiak (Poznań, Poland)


NO. 6
1996
NO. 7
1997
NO. 8
1998
NO. 9
1999
NO. 10
2000
NO. 11
2001
NO. 12
2002
NO. 13
2003
NO. 14
2004
NO. 15
2005
NO. 16
2006
NO. 17
2006
NO. 18
2007
NO. 19
2007

Institute of Chemistry, University of Silesia, Katowice, PolandNote to Authors

Main Fields of Interest